Condicions generals de venda

1 – Dades de l’empresa

El Centre Especial de Treball Taller Alborada (CET Taller Alborada) depèn de l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats de Mollet del Vallès (IMSD), és un organisme autònom local constituït per l’Ajuntament de Mollet del Vallès, que té personalitat jurídica pública, amb patrimoni i pressupostos propis i la capacitat d’obrar necessària per al compliment del seu objecte.

L’objecte general de l’IMSD és la promoció i prestació de serveis a les persones amb discapacitat i en concret, la prevenció de les deficiències psicològiques o anatòmiques, el tractament multidisciplinari de les discapacitats i la integració social i laboral de les persones amb discapacitat psíquica. Especialment té encarregada la gestió dels següents serveis municipals:

 • Atenció precoç
 • Educació especial
 • Teràpia ocupacional
 • Integració laboral en règim especial

El CET TALLER ALBORADA, adscrit a l’Institut Municipal de Serveis als Discapacitats, és qui gestiona la promoció i venda de les Dones d’Aigua.

El nostre NIF és el P-5812301-I i tenim el número T00002 en el Registre de Centres Especials de Treball de la Generalitat.

Som al carrer Lluís Millet, 5 de Mollet del Vallès. CP 08100, Barcelona.

2 – Comanda

Un cop en ferm la comanda, a la nostra pàgina o per altres mitjans, el nostre client rebrà a l’adreça electrònica facilitada, confirmació amb:

 • Número de comanda
 • Procediment i requisits necessaris per formalitzar el contracte de compra.
 • Relació de productes adquirits: nom, quantitat, característiques especials.
 • Preu total, incloses despeses enviament.
 • Termini màxim de lliurament

3 – Cost ports de lliurament

El cost de lliurament és a compte del comprador.
Dins del territori nacional el preu unitari és de 8,80 euros + IVA.
Per altres destinacions o quantitats, consulteu-nos si us plau.

4 – Dret de desestiment

El client te 15 dies per tornar el producte si no compleix les seves expectatives.
El producte s’haurà de retornar amb l’embalatge original i altres accessoris.
El preu de la devolució és a càrrec del client.
Segons voluntat del client, oferim la possibilitat de enviar-ne un altre o retornar els diners.

5 – Modalitats de pagament

El client pot fer el pagament de diverses maneres:

 • Mitjançant pagament online de la mateixa pàgina web
 • Transferència bancària
 • Comptat

6 – Garanties i serveis Postvenda

Garantim el nostre producte, fora de mal ús o conservació, caigudes o cops, per un temps d’un any.
Si el deteriorament és degut als materials utilitzats procedirem, segons decisió del client, a reparar o substituir-lo.
Estem a la disposició del client per a qualsevol dubte o interès que puguem resoldre.

7 – Reserva de propietat

L’IMSD – CET Taller Alborada conservarà la propietat de la mercaderia venuda fins que aquesta no hagi estat regularitzada pels clients.

8 – Política de preus

Els preus de la pàgina web i catàlegs emesos inclouen l’IVA, que desglossem a la factura corresponent. Els preus garantits son els de la pàgina web en el moment de fer la comanda.

9 – Retard en el pagament

En el cas de pagament mitjançant transferència de factures emeses i no pagades dins termini, l’IMSD – CET Taller Alborada, exigirà el seu abonament immediat. A més a més l’IMSD – CET Taller Alborada es reserva el dret a parar comandes en curs i a exigir al client les despeses bancàries generades i iniciar d’immediat les accions judicials que estimi oportunes per a la recuperació del deute, assumint el client la despesa que en derivés.

10 – Elecció de domicili

Per a la resolució de qualsevol dubte, discrepàncies o divergències que poguessin sorgir en l’execució o interpretació del present Contracte, las parts es sotmetran a l’arbitratge del Tribunal Arbitral de Barcelona (TAB), dins les seves normes i complint la seva decisió.

11 – Protecció de dades personals

Us informem que, segons la LO 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, totes les dades que ens hàgiu proporcionat i les que ens doneu al llarg de la relació comercial amb l’IMSD – CET Taller Alborada seran tractades amb la major confidencialitat i s’integraran en el fitxer de clients amb la finalitat de gestionar les vostres comandes i fer-vos arribar ofertes puntuals.

Sempre podeu consultar, rectificar o cancel·lar les vostres dades, o no rebre més ofertes. Només cal que ens ho demaneu en un missatge de correu electrònic adreçat a donesdaigua@donesdaigua.cat.